Tổng quan sức khoẻ các doanh nghiệp BĐS niêm yết 2018

Vinhomes dẫn đầu doanh thu và lợi nhuận toàn ngành. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khác cũng gây bất ngờ nếu xét theo các chỉ tiêu hiệu quả như ROE, ROA…

Theo thống kê từ hệ thống FiinPro Platform, năm 2018, ngành bất động sản dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng 78%, chủ yếu do lợi nhuận đột biến từ Vinhomes. Nếu không tính Vinhomes, lợi nhuận toàn ngành chỉ tăng 15,6%.

Trong bức tranh khả quan chung của toàn ngành, phóng viên Người Đồng Hành có thống kê 15 công ty niêm yết theo các chỉ tiêu cơ bản để giúp nhà đầu tư có cơ sở so sánh, đối chiếu.

tong-quan-suc-khoe-cty-bds-niem-yet-2018-1


Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*