Điều kiện kinh doanh bất động sản mới nhất 2021

Theo quy định Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã nêu rõ về điều kiện doanh bất động sản mà các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần phải tuân thủ thực hiện và đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong bộ luật. 

Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản (BĐS) là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS; thực hiện dịch vụ môi giới BĐS; dịch vụ sàn giao dịch BĐS; dịch vụ tư vấn hoặc quản lý BĐS nhằm mục đích sinh lợi.

Theo Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định, trường hợp cá nhân, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không cần phải đáp ứng về điều kiện đăng ký kinh doanh để được hoạt động kinh doanh bất động sản.

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản 2021

Theo Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều kiện kinh doanh bất động sản như sau:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp).
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm:
  • Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không phải do đầu tư dự án bất động sản đề kinh doanh nhưng có mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (Không tính tiền sử dụng đất).
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
  • Hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
  • Tổ chức, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Điều kiện môi giới bất động sản

Theo Điều 62 Luật Kinh doanh BĐS 2014, điều kiện thực hiện môi giới bất động sản phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Kinh doanh BĐS 2014.
 • Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện thực hiện sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thực hiện sàn giao dịch bất động sản

Theo Điều 69 Luật Kinh doanh BĐS 2014, sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải đáp ứng các điều kiện:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

Theo Khoản 1 Điều 74 và Khoản 1 Điều 75 Luật Kinh doanh BĐS 2014, điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản như sau:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trên đây là điều kiện kinh doanh bất động sản mới nhất 2021. Nếu bạn cần cập nhật những tin tức mới nhất về bất động sản hay pháp luật liên quan đến lĩnh vực thì hãy truy cập tại đây. Hy vọng những thông tin này sẽ thực sự hữu ích đối với bạn cũng như các nhà môi giới, chủ đầu tư bất động sản.

>>> Xem thêm:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*