Bộ GTVT tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đấu thầu cao tốc Bắc Nam

Ngày 27-3, tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc- Nam nhánh phía Đông, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải (GT-VT) Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại các quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu nội tham gia đấu thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ GT-VT sẽ nghiên cứu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền rút ngắn thời gian đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, phấn đấu cuối tháng 12 sẽ kết thúc thời gian lựa chọn nhà đầu tư của 8 dự án cao tốc Bắc – Nam đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Trong lần họp kiểm điểm tiến độ tiếp theo, các ban quản lý dự án phải báo cáo danh sách các nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Sau đó, Bộ GT-VT sẽ tổ chức các hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về dự án từ tổng mức đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng…

Ông Thể cũng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, các cơ quan liên quan phải rà soát lại các quy định đấu thầu quốc tế, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu của Việt Nam tham gia. Bộ GT-VT cũng sẽ sớm tổ chức hội thảo, mời các chuyên gia, cơ quan báo chí, đại biểu Quốc hội tham gia góp ý vào dự thảo hồ sơ mời thầu.

Dự kiến đến cuối tháng 4, toàn bộ cọc giải phóng mặt bằng dài 654km của các dự án sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương, chậm nhất trong tháng 9 sẽ phê duyệt xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán của toàn bộ 11 dự án thành phần.

Những dự án nóng trong thị trường bất động sản vùng ven HCM :

 

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*