‘Tuýt còi’ quyết định trái luật gây phiền hà cho dân của Tây Ninh

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng Quyết định số 15/2019 ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về đất đai có những nội dung không phù hợp, trái luật và gây phiên hà cho người dân

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 15 trái luật, gây phiền hà, tăng phí cho người dân.

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục KTVPQPPL – Bộ Tư pháp) vừa có Kết luận kiểm tra (KLKT) Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh (Quyết định 15)

Theo KLKT số 131/KL-KLtVB của Cục KTVBQPPL, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 15 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua kiểm tra, Cục QLVBQPPL cho rằng  Quyết định 15 trái pháp luật. Cụ thể:

Theo Quyết định 15 của UBND tỉnh Tây Ninh thì việc tách thửa đất có diện tích từ 500m2-2.000m2, người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu.

KLKT của Cục QLVBQPPL cho rằng, các quy định trên của UBND tỉnh Tây Ninh là không phù hợp với quy định của thông tư số 24/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT khi thông tư chỉ quy định khi tách thửa, người dân chỉ nộp 2 Đơn đề nghị tách thửa và Bản gốc Giấy CNQSDĐ. Còn Nghị định số 49/2014/NĐ-CP thì 1 số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

“Quyết định 15 ngoài việc không phù hợp mà còn tăng thêm chi phí thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân khi tách thửa đất” – Cục QLVBQPPL nêu.

Từ các sai phạm trong việc ban hành Quyết định 15, Cục QLVBQPPL kiến nghị xử lý những nội dung không phù hợp pháp luật của Quyết định 15, rà soát quá trình thực hiện Quyết định 15, để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp pháp luật gây ra.

Ngoài ra Cục QLVBQPPL cũng  kiến nghị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong việc xây dựng, ban hành Quyết định 15, thông báo kết quả xử lý cho Cục QLVBQPPL trong thời hạn 30 ngày theo quy định của chính phủ.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014 thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Như vậy, theo Cục Kiểm tra VBQPPL, việc yêu cầu người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu… trước khi thực hiện thủ tục tách thửa là không phù hợp với Thông tư số 24/2014, tăng thêm chi phí thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân.

Ngoài ra, liên quan đến việc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể, Điều 8 Quyết định 15 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định thủ tục hành chính phê duyệt bản vẽ thiết kế  mặt bằng tổng thể là không đúng thẩm quyền. Điều này vi phạm quy định tại Điều 14 Luật Ban hành VBQPPL 2015.

>>>>> xem thêm:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*